Blog Image

Notiser

Dagens reflektioner...

...kan handla om vad som helst...

Vill du vara med och "Hålla grytan kokande"..?

Kontakta: info@hernbloms.se

Mer om Julita

Tankar i tiden Posted on Fri, July 17, 2015 11:26:26

Läste just Fataburen, 1974. Spännande årgång med massor av information om Nordiska muséets anläggningar i Julita. Klart läsvärd!Det rullar på…

Tankar i tiden Posted on Sun, November 11, 2012 13:38:08

Efter söndagens bokleveranser går jag in på hemsidan och kollar läget… Märks att det börjar hetta till! Vilket trots blygsamma 1017 träffar per dag i alla fall indikerar att det lackar mot jul ! smiley

Y E A H smileyÅren då Sverige tog de första staplande stegen in i en bättre värld…

Tankar i tiden Posted on Wed, June 09, 2010 21:34:51

Klickipedia har uppdaterats med åren 1818 – 1820. 1818 är året då svälten och nöden är som störst i landet. Carl XIII avlider och tronen intages av vår första Bernadotte. Carl XIV Johan. Därefter vänder skördeutfallet och vi går mot stabilare skördar. Potatisen har vunnit insteg i den svenska kosten och blir ett effektivt vapen mot svält och näringsbrist.Ny webbsida..

Tankar i tiden Posted on Wed, March 03, 2010 22:29:14

Inom kort uppdaterar Hernbloms Bokförlag sin hemsida med ny design och layout. Nya siter som tillkommer är “Våra Källor” där läsaren kan ta del av de källor som förlagets författare använder i sin forskning.

Snart så…“Kulan” en stöttepelare i Katrineholm !

Tankar i tiden Posted on Wed, November 11, 2009 23:47:48

Denna afton höll förlaget i en diskussion om SKF i Katrineholm och dess stora betydelse för staden genom tiderna. Undertecknad och Hans Engkvist, 46 år på SKF i Katrineholm, bjöd på ett kåseri om hur “Gjuteristaden” Katrineholm utvecklats sedan Grönkvists dagar. Tonvikten låg naturligtvis på SKF men även bilder från Pumpen visades upp… Tyvärr var det tämligen glest med besökare, men engagemanget hos de närvarande åhörarna var dessto större… Alla deltog livligt i diskussionerna.

Fredrik HernblomTorsdagen den 5 november…

Tankar i tiden Posted on Fri, November 06, 2009 13:37:33

Denna kväll, som var en typisk västsörmländsk höst kväll – med drypande fuktiga höstlöv och täta moliga dimslöjor som låg likt en blöt filt över det dygnsgamla, halvt nedsmälta, snötäcket – åkte förlaget till Barksätter och det uppsluppna sällskapet RTO, för att leverera ännu ett föredrag om den nypopuläre entreprenören August Kullberg. Med på resan var även Kullbergs gamla Winchester mod 1877, som också förevisades under kvällens lopp.

Det var konstigt – men nog kändes det som om den gamla Winchestern hade varit på Barksätter tidigare i sitt liv.
Måhända tillsammans med något jaktsällskap då det förra seklet var ungt.

Så slutas våra cirklar till slut…Måndagen den 19 oktober

Tankar i tiden Posted on Mon, October 19, 2009 22:48:33

Förlaget var denna afton anlitade av Aktiespararna i Katrineholm för att hålla en föreläsning om Västra Stambanans tillkomst och då i synnerhet dess Sörmländska del. Efter föredraget berättade Roger Andersson, Katrineholms Kommun och Dennis Johansson, Göteborgs Hamn om det nya logistikcentret som kommer att innebära ett återupplivande (revival) av Katrineholm som järnvägsknutpunkt. (och inte bara järnvägsknutpunkt, kan jag nämna…)

När vi lämnade B-salen den kvällen var vi alla överens med den entusiastiske reporter som den 18januari 1861 skrev nedanstående i “Nyköpingsbladet” om planerna på den kommande järnvägsstationen Katrineholm:

“Den blivande järnvägsstationen inom detta län, som uti offentliga uppgifter hittills vanligen erhållit namnet Katrineholm, kommer efter all sannolikhet att bliva en av de viktigaste punkterna i riket. En kanske ej så avlägsen framtid skall t. o. m. få se en ‘blomstrande stad här uppväxa, ‘helst läget uti en bördig ort och naturskön trakt även skall i sin mån därtill bidraga. Postkontor och telegrafstation bliva naturligtvis i första rummet nödvändiga. Varjehanda hantverkare börja redan jämka sig dit, och handelsbodar skola snart uppstå tillika med torgdagar. Även en mek. verkstad i och för järnvägsbehov är icke otänkbart på en så viktig punkt. Skada att större vattendrag saknas.”

Det blev en intressant kväll i logistikens tecken och som gammal järnvägsnostalgiker och lokstallskramare kan förlaget bara önska “Katrineholms Logistikcentrum” ett varmt lycka till.

Dessutom ett varmt tack till arrangörerna på AktiespararnaEntreprenörens soliditet sitter i nätverket…

Tankar i tiden Posted on Tue, March 10, 2009 10:54:49

Det är dina närmaste kontakter; vänner och bekanta, som kommer att ge dig den suppport som du behöver för att få verksamheten att överleva. De är dina viktigaste supporters. Gör vad du kan för dem så hjälper de dig.Next »