Förlaget var denna afton anlitade av Aktiespararna i Katrineholm för att hålla en föreläsning om Västra Stambanans tillkomst och då i synnerhet dess Sörmländska del. Efter föredraget berättade Roger Andersson, Katrineholms Kommun och Dennis Johansson, Göteborgs Hamn om det nya logistikcentret som kommer att innebära ett återupplivande (revival) av Katrineholm som järnvägsknutpunkt. (och inte bara järnvägsknutpunkt, kan jag nämna…)

När vi lämnade B-salen den kvällen var vi alla överens med den entusiastiske reporter som den 18januari 1861 skrev nedanstående i “Nyköpingsbladet” om planerna på den kommande järnvägsstationen Katrineholm:

“Den blivande järnvägsstationen inom detta län, som uti offentliga uppgifter hittills vanligen erhållit namnet Katrineholm, kommer efter all sannolikhet att bliva en av de viktigaste punkterna i riket. En kanske ej så avlägsen framtid skall t. o. m. få se en ‘blomstrande stad här uppväxa, ‘helst läget uti en bördig ort och naturskön trakt även skall i sin mån därtill bidraga. Postkontor och telegrafstation bliva naturligtvis i första rummet nödvändiga. Varjehanda hantverkare börja redan jämka sig dit, och handelsbodar skola snart uppstå tillika med torgdagar. Även en mek. verkstad i och för järnvägsbehov är icke otänkbart på en så viktig punkt. Skada att större vattendrag saknas.”

Det blev en intressant kväll i logistikens tecken och som gammal järnvägsnostalgiker och lokstallskramare kan förlaget bara önska “Katrineholms Logistikcentrum” ett varmt lycka till.

Dessutom ett varmt tack till arrangörerna på Aktiespararna