Idag är det den 24 augusti…- Då ska vi alla ut och skörda vår humle…


I vår moderna almanacka har Bartolomeus namnsdag och så har det varit under evinnerliga tider. B är hebreiska och betyder “En krigares son”. Namnet kan förkortas till Barthold, Barthel, Bärtel eller Bärtila.

Den helige Bartholomei dag upphörde att firas med gudstjänst år 1772. Den firades till åminnelse av aposteln Bartholomeus eller Nathanael, en av Jesu tolv lärjungar. Det berättas att B efter Jesus himmelsfärd begivit sig först till Ostindien och förkunnat Kristi evangelium och sedan till Armenien. Då han genom botandet av Armeniska konungens vansinniga dotter och flera andra underverks förrättande, bevekade denna regent jämte 12 städers invånare att antaga kristendomen, blev avgudaprästerna såpass uppretade att de genom konungens broder lät gripa honom varefter han grymt marterades och avrättades med svärd.

Runstavens tecken för denna dag är: 1) en humlestång (eftersom humlen då är mogen att skörda); 2) en kniv; 3) ett svärd, häntydande på Bartholomei marterande och avrättning.

Läs mer om runstavar här…

Förr i världen kallades augusti för Sextilis eftersom det var den sjätte månaden i det gamla Romerska året. I den Julianska tideräkningen blev det dock den åttonde månaden under året. Under den tid på året som den här månaden representerar pågår sädesskörden för fullt och därför kallades även månaden för Skördemånad här i norden.

Detta namn förekommer därför i de gamla almanackorna som kom efter 1753.

Läs mer om Skördemånadens olika helgon och göromål enligt de gamla lärorna

Trevlig helg!