Blog Image

Notiser

Dagens reflektioner...

...kan handla om vad som helst...

Vill du vara med och "Hålla grytan kokande"..?

Kontakta: info@hernbloms.se

Något om den 24 augusti…

Den gamla tideräkningen... Posted on Fri, August 24, 2012 14:35:23

Idag är det den 24 augusti…- Då ska vi alla ut och skörda vår humle…


I vår moderna almanacka har Bartolomeus namnsdag och så har det varit under evinnerliga tider. B är hebreiska och betyder “En krigares son”. Namnet kan förkortas till Barthold, Barthel, Bärtel eller Bärtila.

Den helige Bartholomei dag upphörde att firas med gudstjänst år 1772. Den firades till åminnelse av aposteln Bartholomeus eller Nathanael, en av Jesu tolv lärjungar. Det berättas att B efter Jesus himmelsfärd begivit sig först till Ostindien och förkunnat Kristi evangelium och sedan till Armenien. Då han genom botandet av Armeniska konungens vansinniga dotter och flera andra underverks förrättande, bevekade denna regent jämte 12 städers invånare att antaga kristendomen, blev avgudaprästerna såpass uppretade att de genom konungens broder lät gripa honom varefter han grymt marterades och avrättades med svärd.

Runstavens tecken för denna dag är: 1) en humlestång (eftersom humlen då är mogen att skörda); 2) en kniv; 3) ett svärd, häntydande på Bartholomei marterande och avrättning.

Läs mer om runstavar här…

Förr i världen kallades augusti för Sextilis eftersom det var den sjätte månaden i det gamla Romerska året. I den Julianska tideräkningen blev det dock den åttonde månaden under året. Under den tid på året som den här månaden representerar pågår sädesskörden för fullt och därför kallades även månaden för Skördemånad här i norden.

Detta namn förekommer därför i de gamla almanackorna som kom efter 1753.

Läs mer om Skördemånadens olika helgon och göromål enligt de gamla lärorna

Trevlig helg!Apropå runor och makt…

Den gamla tideräkningen... Posted on Fri, August 24, 2012 11:46:43

Förlaget har botaniserat lite i gamla runtecken och dess innebörd.

Det är spännande att se hur de begränsade runorna kunde användas till att sprida så mycket kunskap som sedan har stått sig genom årtusenden… Den som behärskade runornas betydelse och skrivkonstens mystik kunde säkra kunskaper och föra visheten vidare utan att behöva oroa sig för att folk skulle förvanska sanningen genom att försöka komma ihåg gamla sagor och sägner.

Man kan säga att skrivkonsten säkerställde att en viss lägsta kvalitet kunde upprätthållas. Information blev med andra ord exklusivt och dyrbart och den som hade vetskap och kände det rätta svaret hade makt.

När kristendomen spreds över landet var det skrivkonsten och förmågan att lära folk att läsa som borgade för att gudfruktigheten och mäniskokärlekens budskap skulle formas till en enhetligt rörelsen som skulle göra religionen stark och mäktig.

Läs mer om våra urgamla svenska skrivtecken på webbsidan om du är intresserad…

Jag har botaniserat lite i runtecknen, dess betydelse och innebörd.

Här kan man prata om tusentals år gammal informationsteknologi i sin enklaste form. Det var så det började och det är så det fortsätter.

Frågan är hur informationen kommer att bevaras framgent?

Det som är ristat i sten bevares…Allt annat förfares…

Dagens utmaning, som kanske kan lösas med hjälp av hemsidan, blir att försöka tyda nedanstående runrad… Eller kanske skaffa sig ett eget runschiffer…