Klickipedia har uppdaterats med åren 1818 – 1820. 1818 är året då svälten och nöden är som störst i landet. Carl XIII avlider och tronen intages av vår första Bernadotte. Carl XIV Johan. Därefter vänder skördeutfallet och vi går mot stabilare skördar. Potatisen har vunnit insteg i den svenska kosten och blir ett effektivt vapen mot svält och näringsbrist.