Förlaget har botaniserat lite i gamla runtecken och dess innebörd.

Det är spännande att se hur de begränsade runorna kunde användas till att sprida så mycket kunskap som sedan har stått sig genom årtusenden… Den som behärskade runornas betydelse och skrivkonstens mystik kunde säkra kunskaper och föra visheten vidare utan att behöva oroa sig för att folk skulle förvanska sanningen genom att försöka komma ihåg gamla sagor och sägner.

Man kan säga att skrivkonsten säkerställde att en viss lägsta kvalitet kunde upprätthållas. Information blev med andra ord exklusivt och dyrbart och den som hade vetskap och kände det rätta svaret hade makt.

När kristendomen spreds över landet var det skrivkonsten och förmågan att lära folk att läsa som borgade för att gudfruktigheten och mäniskokärlekens budskap skulle formas till en enhetligt rörelsen som skulle göra religionen stark och mäktig.

Läs mer om våra urgamla svenska skrivtecken på webbsidan om du är intresserad…

Jag har botaniserat lite i runtecknen, dess betydelse och innebörd.

Här kan man prata om tusentals år gammal informationsteknologi i sin enklaste form. Det var så det började och det är så det fortsätter.

Frågan är hur informationen kommer att bevaras framgent?

Det som är ristat i sten bevares…Allt annat förfares…

Dagens utmaning, som kanske kan lösas med hjälp av hemsidan, blir att försöka tyda nedanstående runrad… Eller kanske skaffa sig ett eget runschiffer…