Denna söndag hade Julita kretsens Röda Kors förening bjudit in förlaget för att berätta om hur det förhöll sig i hemtrakterna under nödåren 1808-1809…

År av elände och uselhet som väl hade behövt en organisation likt Röda Korsets för att lindra de umbäranden som det stackars folket fick genomlida…