Firade det Kullbergska Sällskapet att det var 131 år sedan August Kullberg satte foten i plattformen på Katrineholms Järnvägsstation för första gången… I anrika lokaler på Stora Djulö levererades högtidstal kryddade med ett föredrag som specialkomponerats av “förlaget” för att passa till kvällens begivenheter…

Alla de närvarande njöt i fulla drag av gott kamratskap och av källarmästare Thims härliga anrättningar…

smiley