Denna afton höll förlaget i en diskussion om SKF i Katrineholm och dess stora betydelse för staden genom tiderna. Undertecknad och Hans Engkvist, 46 år på SKF i Katrineholm, bjöd på ett kåseri om hur “Gjuteristaden” Katrineholm utvecklats sedan Grönkvists dagar. Tonvikten låg naturligtvis på SKF men även bilder från Pumpen visades upp… Tyvärr var det tämligen glest med besökare, men engagemanget hos de närvarande åhörarna var dessto större… Alla deltog livligt i diskussionerna.

Fredrik Hernblom