och Bloggen föds fram ur flinka fingrars hamrande på tangentbordet…