Gustaf IV Adolf’s halstarriga agerande under den Åländska kampanjen har skapat grogrund för en sammansvärjning bland politiker och militärer mot hans regering… Under februari månad planeras desperata försök att beröva honom den svenska spiran.

Men inom gruppen av sammansvurna härskar stora motsättningar.

Läs mera