… Grattis till januari månads 300:de besökare…!!

Gårdagens besked i Katrineholmskuriren beträffande tingsrättens nedläggning innebär ingen förändring i våra utgivningsplaner för boken “Rättskipningen i Oppunda härad…”
Den kommer ut som planerat; Hösten 2009.

Förhandsbokningar av den begränsade upplagan kommer att kunna ske via vår hemsida senare under året.